Korespondencja z dnia 07.05.2015 - wykaz nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego przy ul.  ul. Strachocińskiej 83

Karta nieruchomości nr 1