Pismo Zarządu Osiedla w sprawie ujęcia w projekcie inwestycji "Przebudowa ul. Miłoszyckiej" budowy kanalizacji dla budynków z ul. Swojczyckiej oraz pozostałych nieujętych w realizowanym projekcie. Korespondencja wysłana do spółki : "Wrocławskie Inwestycje", "Wrocławskie Mieszkania" oraz kancelarii Prezydenta Wrocławia.

Pismo w sprawie budowy kanalizacji na Swojczycach