• img6.jpg
 • img10.jpg
 • img1.jpg
 • img8.jpg
 • img5.jpg
 • 23.jpg
 • img2.jpg
 • img7.jpg
 • img9.jpg
 • img3.jpg
 • 13.jpg
 • img4.jpg
 • 12.jpg

Uwaga!

Po przeanalizowaniu możliwości prawnych oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Rozwoju informuje się, iż nie ma możliwości wstrzymania bądź anulowania ogłoszonych już wyłożeń projektów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego i związanych z nimi dyskusji publicznych.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1391/18 z dnia 5 lipca 2018 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony od strony północnej planowaną Trasą Swojczycką, od strony południowej ulicą Miłoszycką i od strony zachodniej planowaną Trasą Olimpijską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 maja 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 303 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 215 o godz. 15:30 . Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 roku.

Pełna dokumentacja dostępna na platformie BIP - LINK


Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedza nas 324 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem