Które z rozwiązań Twoim zdaniem wyeliminuje całkowicie korki na osiedlach?  Tak zatytułowana była nasza sonda dla mieszkańców w której do końca listpada można było oddawać swoje głosy.  Publikujemy poniżej wyniki z Państwa głosami, które są cenną wskazówką w naszych dalszych działaniach na rzecz poprawy komunikacji na osiedlach, tym bardziej, że swoimi głosami  nadaliście Państwo priorytet trzem kluczowym inwestycjom, które i dla nas są istotne i konieczne.

Zdecydowana większość wskazała kolej aglomeracyjną z gminy Czernica do Wrocławia – nad tym projektem trwają właśnie konsultacje z  gminą Wrocław oraz gminą Czernica jak również z PKP oraz Urzędem Marszałkowskim.

Jeszcze w listopadzie wysłaliśmy pisma z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych rozmów na temat modernizacji linii kolejowej z Jelcza Laskowic do stacji Wrocław Nadodrze na potrzeby uruchomienia kolei aglomeracyjnej.  Rozwiązanie takie naszym zdaniem stanowi jedyną alternatywę dla regularnie zakorkowanej drogi wojewódzkiej nr 455 prowadzącej z gminy Czernica do Wrocławia.  Korespondencja w sprawie kolei aglomeracyjnej - odpowiedzi z BRW, DSDiK oraz Czernicy