W perspektywie na lata 2015-2017 mamy ogromną inwestycję w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Tę część kontraktu wykona firma Skanska, z którą odbyliśmy już pierwsze robocze spotkania organizacyjne. W zakres inwestycji, prowadzonej w obrębie oraz na styku naszych osiedli, wchodzą następujące elementy:
- odbudowa zniszczonego podczas powodzi w 1997 r przelewu na kanale ulgi Odra -Widawa (tzw. tamka betonowa) wraz z rozbudową koryta kanału i remontem przepustu melioracyjnego,
- budowa nowego mostu drogowego Strachocińskiego wraz z przebudową dojazdów drogowych i sieci,
- budowa nowego mostu kolejowego Strachocińskiego wraz przebudową sieci trakcyjnej kolejowej i urządzeń elektroenergetyki kolejowej,
- rozbudowa kanału Odra-Widawa w rejonie mostów Strachocińskich,
- budowa nowych wałów prawo i lewobrzeżnych w rejonie Swojczyc
i Kowal (przebudowa i rozbiórka ponad 16 km wałów przeciwpowodziowych),
- roboty nawierzchniowe i drogowe oraz przebudowa istniejącej powiązanej i kolidującej infrastruktury.