Firma ETF Polska, wykonawca remontu linii kolejowej L 292 informuje, że w dniach 14-17.11.2019 zostanie zamknięty na czas remontu przejazd kolejowy w km 13,472 – ul. Ubocze.

Objazd remontowanego odcinka wyznaczony został przez ul. Przy Torze i Perkusyjną, następnie utwardzonym łącznikiem Perkusyjna - Ubocze. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie. W poniedziałek 18.11.2019 zostanie przywrócona normalna organizacja ruchu.