• 8.jpg
 • 16.jpg
 • 2.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od PKP PLK w sprawie remontu linii kolejowej L 292, stanu prowadzonych prac oraz planowanych terminów zakończenia inwestycji. Niestety otrzymane informacje nie są optymistyczne i znacząco opóźniają powrót pociągów na nasze osiedla. Poniżej pełna treść korespondencji. 

O bieżącym stanie inwestycji można również przeczytać w artykule - SZYKUJE SIĘ LEPSZA PODRÓŻ KOLEJĄ Z WROCŁAWIA DO JELCZA

Odpowiedź PKP PLK.

Zadanie: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF” .

Dzień dobry

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski informuje, iż znaczący wpływ na terminy realizacji projektu miała data podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych i robot budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF” została podpisana umowa z wykonawcą robót dopiero w listopadzie 2018 r. Tak późny termin zwarcia umowy wynikał z konieczności zapewnienia zwiększonego finansowania projektu dla pokrycia znacznego wzrostu cen robocizny i materiałów, co w sposób bezpośredni przełożyło się na wartość złożonych ofert.

Dodatkowo na etapie prac projektowych oraz dokonywania niezbędnych ustaleń i uzgodnień wystąpiły okoliczności w wyniku, których, szczególnie dla obiektów inżynieryjnych na odcinku Wrocław Swojczyce – Jelcz Miłoszyce, konieczne jest pozyskanie dodatkowych decyzji i pozwoleń. Mając na uwadze fakt, iż zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” ryzyka związane z koniecznością zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnie planowanych niestety nie są całkowicie do wyeliminowania. Wynika to z braku pełnego dostępu podczas prowadzonych prac studialnych do elementów obiektów budowlanych, do których podczas normalnej eksploatacji jest utrudniony dostęp.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dolnośląskiego o prolongatę terminu zakończenia prac.  Aktualnie procedowane jest wydłużenie terminu zakończenie głównych robót do końca przyszłego roku, natomiast zakończenia całości prac i rozliczenie projektu planuje się na 2021 rok.

Jednocześnie informujemy, iż podstawowe prace dotyczące infrastruktury obsługi podróżnych są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Pozdrawiam

Andrzej Mielczarek

Kierownik Kontraktu Zespół Projektów RPO 4/3/1

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

Joannitów 13 50-525 Wrocław

Kolej Miejska

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem