Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów na podstawie otrzymanych z Wydziału Inżynierii Miejskiej informacji zawiadamia, że w miesiącu sierpniu i wrześniu kontynuowane będą prace budowlane na przejazdach kolejowych przy ulicy Narciarskiej i Zagrodniczej. Prace obejmują wymianę nawierzchni torowej w ramach kontraktu na rewitalizację linii 292.

W obrębie prowadzonych prac powstaną utrudnienia w komunikacji, zostanie zorganizowana tymczasowa organizacja ruchu. Bardzo prosimy zapoznać się z przebiegiem objazdów i zastosować się do nich w określonych terminach. Prosimy również poinformować Państwa sąsiadów.

Harmonogram zamknięcia przejazdów kolejowych w związku z pracami prowadzonymi w ramach remontu linii kolejowej L292:

W dniach 22.08 (czwartek) -30.08 (piątek) będzie remontowany przejazd w ulicy Narciarskiej - objazd ulicą Zagrodniczą

W dniach 01.09 (niedziela) -05 .09 (czwartek) przejazd kolejowy w ulicy Zagrodniczej - objazd ulicą Narciarską

Jednocześnie prosimy o bieżące sprawdzanie informacji o ewentualnych zmianach organizacji ruchu w najbliższych tygodniach. Informacje o zamknięciach i zmianach otrzymujemy często z dużym opóźnieniem lub jesteśmy pomijani i dowiadujemy się o nich od Państwa tak jak w przypadku zamknięcia przejazdu kolejowego przy ul. Przy Torze, gdzie zgodnie z harmonogramem prace powinny być zakończone w dniu wczorajszym (21.08) i przywrócona normalna organizacja ruchu.

Planowane są jeszcze prace na przejazdach kolejowych w ciągu ul. Chałupniczej, Swojczyckiej i Mydlanej co będzie się wiązać z dużymi utrudnieniami i zmianami w komunikacji miejskiej. Pierwotny termin tych remontów był planowany na sierpień, niestety zostały one odwołane i mają być wykonane w późniejszym, jeszcze nieznanym terminie.