• 3.jpg
 • 2.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 14.jpg

                                        

wizualizacja przebiegu tramwaju na Swojczyce od pętli Sępolno (naciśnij aby odtworzyć)

Od wielu lat Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów stara się o poprawę jakości komunikacji na osi osiedle SSW <--> centrum Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój osiedla, a w szczególności zachodniej części Swojczyc. Na osiedla Olimpia Port, Nowy Port czy Na Ustroniu wprowadziło się kilka tysięcy nowych mieszkańców, a rozbudowa do 2021 przewiduje podwojenie tej liczby.

Już w roku 2014 głośno podnosiliśmy temat impasu komunikacyjnego, którego początki dostrzegaliśmy jako pierwsi. Apelowaliśmy do władz miasta i województwa o współpracę i rozwiązania systemowe (Apel do władz miasta i województwa ws komunikacji 2014) . To właśnie w roku 2014, po raz pierwszy, bardzo wyraźnie nakreśliliśmy w rozmowach z magistratem postulat budowy linii tramwajowej na Swojczyce. Lata 2014 - 2018 to czas rozmów, budowanie uzasadnienia inwestycji, podkreślanie potrzeby rozwoju komunikacji na naszych osiedlach w kontekście jego ekspansji, zabieganie o zabezpieczenia korytarza pod budowę linii tramwajowej itd.

Dodatkowo w roku 2017 odzyskaliśmy połączenia kolejowe, jako pionierska linia wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. O reaktywację tej linii RO zabiegała od 3 kadencji.  W chwili obecnej linia kolejowa 292 przechodzi gruntowną rewitalizację w osi całego osiedla, wraz z budową nowych przystanków i pozostałej infrastruktury. Nie bez powodu nawiązujemy do kolei, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem łączącym Wojnów i Strachocin z planowaną pętlą tramwajową na Swojczycach. Tylko połączenie wszystkich elementów m.in. takich jak kolej aglomeracyjna, tramwaj na Swojczyce, domknięcie WOW, efektywne skonfigurowanie systemu połączeń autobusowych 115/118/linia szczytowa 715, zsynchronizowanie komunikacji podmiejskiej z miejską  może doprowadzić do rozwiązania problemów komunikacyjnych w obrębie osiedla oraz na zewnątrz.

Przełom roku 2018/2019 przyniósł poważny i rzeczowy dialog pomiędzy Samorządem Osiedla a Prezydentem Miasta Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem w sprawie budowy linii tramwajowej na Swojczyce. Jak Państwo wiecie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych Mostów Chrobrego, które stanowią ważny element w przedłużeniu linii tramwajowej z pętli Sępolno na Swojczyce.

W dniu 20 lutego zespół roboczy RO SSW ponownie spotkał się u Prezydenta, tym razem z udziałem przedstawicieli WI, którzy przestawili koncepcję TnS.

Nowa linia tramwajowa, ma za zadanie wydłużyć zasięg tramwajów obsługujących pętlę Sępolno do nowej pętli, która miałaby powstać przy ulicy Bazaltowej, w bliskim sąsiedztwie wspomnianej wcześniej linii kolejowej 292 relacji Wrocław Główny - Jelcz Laskowice. Dokładna lokalizacja pętli to teren pomiędzy ul. Magellana a cmentarzem. Nowe dwutorowe torowisko będzie miało około 2.1 km (razem z modernizacją pętli Sępolno) i będzie jednocześnie wydzieloną jezdnią autobusową (buspasem).

Przebieg nowej linii planowany jest z ulicy Mickiewicza, poprzez nowe Mosty Chrobrego (które od razu budowane będą z torowiskiem) i dalej ulicą Swojczycką. Na skrzyżowaniu Swojczyckiej z Mydlaną torowisko ma przechodzić z północnej na południową stronę drogi - dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszy dostęp do przystanków. Taka lokalizacji torowiska pozwala na zachowanie większości drzew rosnących w obrębie planowanej inwestycji.

Koncepcja zakłada przebudowę pętli na Sępolnie - przystanek zostanie zlokalizowany w takim miejscu, by mógł obsługiwać pasażerów z tej pętli i tramwajów kursujących na Swojczyce, a także autobusów. Trzy kolejne przystanki przewidywane są przed skrzyżowaniem z ulicą Mydlaną, przy stacji paliw Orlen i przed skrzyżowaniem z ulicą Magellana.
W tym miejscu należy nadmienić, że PKP zgodziło się na przesunięcie przystanku kolejowego (peronu) o około 100 metrów w stronę Swojczyckiej i tym samym, dystans pomiędzy przystankiem tramwajowym a kolejowym zmniejszy się do 280 metrów. Droga przejścia pomiędzy nimi zostanie wyremontowana, poszerzona i dobrze oświetlona.

Według przedstawionej nam koncepcji zostanie zmodernizowany układ drogowy:

- zostanie zmieniona geometria skrzyżowania Mickiewicza/Monte Cassino
- istniejący wjazd w ulicę Marco Polo zastąpi nowy łącznik będący przedłużeniem ulicy Mydlanej w kierunku Marco Polo
- skrzyżowanie Swojczyckiej z Mydlaną zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną, która umożliwi m.in. przejazd tramwaju na południową stronę ulicy
- druga sygnalizacja świetlna będzie obsługiwać skrzyżowanie Swojczyckiej z Magellana W ramach budowy nowej linii tramwajowej zostanie kompleksowo wyremontowana ulica Swojczycka na odcinku 1620 metrów (jezdnia o szerokości 6.5- 7.5m z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, wydzielone pasy do skrętu. Infrastruktura dodatkowa:
- nowe przejścia dla pieszych oświetlone
- 5 nowych przystanków tramwajowo-autobusowych
- nowe ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych Podjęcie - w chwili obecnej -decyzji na realizację linii tramwajowej do Bazaltowej to horyzont czasowy 2022- 2023 jako termin jej zaprojektowania i oddania do użytku.

Samorząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów dziękuje Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi oraz zespołowi WI za przestawienie tej koncepcji. Jest to pole do dalszych dyskusji oraz konsultacjach w kwestiach technicznych i społecznych. Samorząd Osiedla złożył na ręce Prezydenta pełny akces w zakresie ścisłej współpracy na rzecz tej inwestycji.

Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski, Rafał Pietrzak i Stanisław Piątek. 
W procesie - od 2013 roku -  jest z nami wiele wspierających nas osób, mieszkańców osiedla,  za co serdecznie dziękujemy.


Kolej Miejska

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem