W związku ze zmianami jakie nastąpiły w ostatnich dniach podajemy informację o aktualnie obowiązującej organizacji ruchu na czas zamknięcia ul. Miłoszyckiej. Zmiany dotyczą głównie komunikacji miejskiej. 

W ostatni piątek 4 grudnia, nasz serwis jak również inne lokalne media, w tym serwis wroclaw.pl, Gazeta Wrocławska, Onet i inne, przekazały wspólnie ustaloną przez Zarząd Osiedla, firmę Skanska, Wydział Inżynierii Miejskiej oraz Wydział Transportu i spółkę Wrocławskie Inwestycje wersję dotyczącą objazdów oraz zmian w kursowaniu linii 115, 118 i 718.

Niestety jak się okazało z ustalonymi zmianami nie zgodziła się MPK Wrocław tłumacząc się brakiem taboru do obsługi połączeń ujętych w proponowanych trasach objazdu. Bez jakiegokolwiek uzgodnienia MPK podała też informacje, że zmiany wprowadza już od piątku od godziny 11.00 , a nie tak jak uzgodniono wcześniej od soboty 5 grudnia, co powodowało duże zamieszanie zarówno wśród pasażerów jak i samych kierowców, którzy o zmianach nic nie wiedzieli i trzymali się stałych tras przejazdu. Dopiero po naszej interwencji udało się sprawę wyjaśnić.

Aktualnie obowiązująca organizacja ruchu dla komunikacji miejskiej:

linia 115 - relacja Wojnów - pl. Grunwaldzki odbywa się z pominięciem kursów przez ul. Miłoszycką, realizowane są niestety nadal kursy przez zakłady Volvo.

linia 118 - relacja Rędzin - Sępolno przez ul. Mydlaną, relacja Rędzin - Wojnów przez ul. Mydlaną i Swojczycką

linia 718 - kursuje na odcinku od skrzyżowania ul. Miłoszyckiej i Mydlanej przez ul. Mydlaną i Swojczycką do ul. Ludowej/Miłoszyckiej (bus jest obsługiwany na zlecenie firmy Skanska, aby ułatwić mieszkańcom Swojczyc dojazd do innych środków komunikacji miejskiej)

Prosimy zapoznać się z aktualnymi rozkładami jazdy ponieważ wprowadzono liczne korekty dotyczące odjazdów autobusów.

Zarząd Osiedla będzie naciskał na MPK  o jak najszybsze wprowadzenie zmian zgodnie z ustaleniami jakie były zawarte wcześniej.  Dziwi nas bardzo niepoważne traktowanie naszych osiedli, szczególnie w obliczu katastrofalnej sytuacji jaka ma miejsce na naszych zakorkowanych ulicach. MPK swoimi decyzjami potwierdza tylko, że komunikacja miejska we Wrocławiu to fikcja i nie jest w stanie rzetelnie i skutecznie zorganizować transportu dla naszych osiedli - szkoda tylko, że cierpimy na tym My wszyscy...