Po wielu staraniach zarówno mieszkańców jak i Rady Osiedla o budowę progów zwalniających na ul. Mysłowickiej, Wydział Inżynierii Miejskiej wydał w końcu pozytywną opinię w sprawie tej inwestycji.

Przypomnijmy, że problem pojawił się na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy otwarto myjnię Nikita w tej okolicy. Z niezrozumiałych dla nas do tej pory powodów wjazd na myjnię wyznaczono przez osiedle wąską ul. Mysłowicką zamiast bezpośrednio z ul. Strachocińskiej. Liczne pisma w sprawie zmiany tej decyzji i wykonania zjazdu na myjnię z ul. Strachocińskiej, a następnie o budowę progów zwalniających na ul. Mysłowickiej kierowane do UM Wrocławia od tego czasu wciąż były negatywnie opiniowane zarówno przez WIM jak i ZDiUM. Ostatnią korespondencję w tej sprawie skierowaliśmy więc bezpośrednio do Prezydenta Wrocławia - Pismo do Prezydenta w sprawie progów na ul. Mysłowickiej

Na początku sięrpnia otrzymaliśmy w końcu pozytywną odpowiedź - progi zwalniające na ul. Mysłowickiej jednak się pojawią, termin realizacji nie został jeszcze określony, ale inwestycja ma być zrealizowana z budżetu miasta na 2018 rok. W dalszym ciągu nie ma jednak zgody na zmianę wjazdu na myjnię NIKITA - sprawa będzie nadal kontynuowana. Pełna odpowiedź WIM w linku - ODPOWIEDŹ W SPRAWIE PROGÓW NA UL. MYSŁOWICKEJ