ZDiUM ogłosił przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Byczyńskiej w celu budowy chodnika na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej".

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w celu budowy 180 metrów chodnika o szerokości 2,0 m po lewej stronie ul. Byczyńskiej wraz z odwodnieniem i kanałami MTB i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo - rowerowym na ul. Miłoszyckiej. 

Termin składania ofert lub wniosków upływa w dniu 20.07.2017 o godz. 12:00

LINK do szczegółów zamówienia - BIP ZDiUM