Zakończył się pierwszy etap weryfikacji 754 projektów zgłoszonych do WBO 2017. Teraz czas na konsultacje społeczne projektów WBO. Zapraszamy liderów, mieszkańców, zainteresowane podmioty do udziału i szerokiej dyskusji. Spotkań odbędzie się 14, po jednym dla każdego rejonu WBO 2017. Dla naszych osiedli wyznaczono termin konsultacji na dzień 5 czerwca 2017 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 29 przy ul. Reja 1 

Ich celem jest :
 • przekazanie wyniku weryfikacji projektów,
 • wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących ich weryfikacji,
 • rozmowa Liderów z mieszkańcami oraz innymi Liderami, co pozwala na konkretną współpracę,
 • zebranie pomocnych uwag i udoskonalenie (a bywa że łączenie) zadań.

Przedstawiamy poniżej projekty z naszych osiedli złożone w tegorocznej edycji WBO z krótkim opisem wniosków i wynikiem weryfikacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Wrocławski Budżet Obywatelski 2017

 1. Projekt nr 325 - "Swojczycki Park Czarna Woda" - łódka, kajak, relaks... - etap 2Projekt został zweryfikowany pozytywnie.
 2. Projekt nr 643 - Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią - Projekt został zweryfikowany negatywnie.
 3. Projekt nr 664 - Szlak pieszo - rowerowy Smoka Strachoty - Projekt został zweryfikowany negatywnie.
 4. Projekt nr 697 - Zamień śmieci górę w rekreację i kulturę! Strachocin-Swojczyce-Wojnów etap I - Projekt został zweryfikowany negatywnie.
 5. Projekt nr 699 - Budowa chodników wzdłuż ulic Marca Polo i Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu - Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy chodników wzdłuż ul. Marco Polo.
 6. Projekt nr 702 - Rewitalizacja parku rekreacyjnego Mikołowska etap I - Projekt został zweryfikowany pozytywnie.
 7. Projekt nr 703 - Park Kolumba - Projekt został zweryfikowany pozytywnie.
 8. Projekt nr 714 - Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie - Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z uwagami wymienionymi na stronie projektu (wyłączono m.in odcinki na ul. Przy Torze i Gitarowej jako własność wspólnot i developera)