KOMUNIKAT GMINY SIECHNICE dotyczący modernizacji i rozbudowy drogi Trestno-Blizanowice.

Gmina Siechnice przypomina, że zgodnie z treścią oficjalnego ogłoszenia Urzędu Miejskiego w Siechnicach, opublikowanego 17 marca 2016 roku, w przyszłym tygodniu dojdzie do ponownego zamknięcia drogi Trestno-Blizanowice. Zamknięcie drogi nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku (czwartek).

Jej ponowne otwarcie nastąpi po wykonaniu wszystkich prac związanych z rozbudową i modernizacją drogi. Planowane ponowne otwarcie drogi Trestno-Blizanowice nastąpi najwcześniej na początku września 2016 roku.

Od marca przygotowywana do przejazdu jest natomiast droga transportu rolnego Blizanowice-Mokry Dwór/Trestno, która na czas remontu ma pełnić rolę prowizorycznego objazdu dla kierowców wjeżdżających i wjeżdżających do Wrocławia od strony Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Ze względu na duży zakres prac związanych z udrożnieniem tej drogi, a także uruchomieniem tego prowizorycznego przejazdu, o terminie jego uruchomienia będziemy informować w odrębnym komunikacie.

Inicjatywa zorganizowania tego objazdu została zgłoszona władzom sąsiednich samorządów przez Burmistrza Siechnic Milana Ušáka. Całość prac związanych z tym „objazdem” sfinansowana zostanie wyłącznie z budżetu gminy Siechnice.

Materiał oraz zdjęcia ze strony Gminy Siechnice