Na łamach portalu BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia opublikowano szczegółowe informacje na temat wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Swojczyce Południe - dokumentacja dostępna jest pod adresem www.bip.um.wroc.pl Znajdziemy tam m.in rysunek planu obrazujący proponowane rozwiązania i zmiany dla tego obszaru. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ww materiałami i przypominamy, że ostateczny termin składania uwag i wniosków upływa dnia 26 października 2010 roku.