Temat niefortunnego naszym zdaniem oznakowania poziomego na Swojczycach nadal się rozwija, ostatnio wysłaliśmy pisma do ZDiUM oraz MPK z prośbą o wsparcie naszych wniosków i uwag jakie były przesłane do projektanta w tej sprawie. Zarówno ZDiUM jak i MPK przychyliły się do naszych próśb i przekazały również w swoim imieniu stosowną korespondencję do Wydziału Inżynierii Miejskiej jako pomysłodawcy całego projektu. Kilka dni temu przewodniczący Rady Osiedla Grzegorz Makuch skontaktował się bezpośrednio z projektantem skrzyżowania - podczas rozmowy pojawiły się ze strony urzędników argumenty o statystykach z ostatnich 4 lat, gdzie na opisywanym skrzyżowaniu doszło do 26 zdarzeń drogowych, w związku z czym zapadła decyzja o zmianie organizacji mającej na celu maksymalne spowolnienie ruchu pojazdów na tym odcinku.

Pismo ze szczegółowym uzasadnieniem tych decyzji mamy dostać na dniach i wtedy oficjalnie będziemy mogli zająć stanowisko oraz podjąć kolejne kroki, aby znaleźć optymalnie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Dla nas sprawa jest jasna, skoro priorytetem ma być bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, a obecne rozwiązanie wcale tego nie gwarantuje będziemy proponować dwa warianty: budowa stałej sygnalizacji świetlnej na całym skrzyżowaniu, lub alternatywnie kompleksowa przebudowa całego skrzyżowania polegająca na budowie ronda w obrębie ul. Miłoszyckiej i Swojczyckiej z wykorzystaniem niezabudowanej działki przy ul. Miłoszyckiej 2 - nie jest to zresztą nowy pomysł, gdyż podobny projekt istniał już w 2004 roku, ale z niewiadomych powodów nie został zrealizowany...

Pismo z MPK do WIM