Zarząd Osiedla otrzymał  w dniu dzisiejszym od ZDiUM-u projekt budowlany dotyczący budowy brakujacych zatok autobusowych w ciągu ul. Swojczyckiej i Strachocińskiej z prośbą o zaopiniowanie, po którym projekt zostanie przekazany do realizacji.  Przedmiotowe zadanie skoordynowane jest z inwestycją dotyczącą budowy brakujących chodników w ramach wygranych projektów WBO 2014.  Inwestycja powinna być zrealizowana w całości najpóźniej na przełomie 2015 i 2016 roku. O wszelkich zmianach i dokładnych terminach będziemy Państwa na bieżąco informować. Z pełną dokumentacją można zapoznać się bezpośrednio w siedzibie Rady Osiedla w godzinach dyżurów Zarządu.