• 9.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 13.jpg
 • 8.jpg
 • 14.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 4.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg

                                       

wizualizacja przebiegu tramwaju na Swojczyce od pętli Sępolno (naciśnij aby odtworzyć)

Od wielu lat Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów stara się o poprawę jakości komunikacji na osi osiedle SSW <--> centrum Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój osiedla, a w szczególności zachodniej części Swojczyc. Na osiedla Olimpia Port, Nowy Port czy Na Ustroniu wprowadziło się kilka tysięcy nowych mieszkańców, a rozbudowa do 2021 przewiduje podwojenie tej liczby.

Już w roku 2014 głośno podnosiliśmy temat impasu komunikacyjnego, którego początki dostrzegaliśmy jako pierwsi. Apelowaliśmy do władz miasta i województwa o współpracę i rozwiązania systemowe (Apel do władz miasta i województwa ws komunikacji 2014) . To właśnie w roku 2014, po raz pierwszy, bardzo wyraźnie nakreśliliśmy w rozmowach z magistratem postulat budowy linii tramwajowej na Swojczyce. Lata 2014 - 2018 to czas rozmów, budowanie uzasadnienia inwestycji, podkreślanie potrzeby rozwoju komunikacji na naszych osiedlach w kontekście jego ekspansji, zabieganie o zabezpieczenia korytarza pod budowę linii tramwajowej itd.

Dodatkowo w roku 2017 odzyskaliśmy połączenia kolejowe, jako pionierska linia wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. O reaktywację tej linii RO zabiegała od 3 kadencji.  W chwili obecnej linia kolejowa 292 przechodzi gruntowną rewitalizację w osi całego osiedla, wraz z budową nowych przystanków i pozostałej infrastruktury. Nie bez powodu nawiązujemy do kolei, ponieważ jest ona ważnym czynnikiem łączącym Wojnów i Strachocin z planowaną pętlą tramwajową na Swojczycach. Tylko połączenie wszystkich elementów m.in. takich jak kolej aglomeracyjna, tramwaj na Swojczyce, domknięcie WOW, efektywne skonfigurowanie systemu połączeń autobusowych 115/118/linia szczytowa 715, zsynchronizowanie komunikacji podmiejskiej z miejską  może doprowadzić do rozwiązania problemów komunikacyjnych w obrębie osiedla oraz na zewnątrz.

Przełom roku 2018/2019 przyniósł poważny i rzeczowy dialog pomiędzy Samorządem Osiedla a Prezydentem Miasta Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem w sprawie budowy linii tramwajowej na Swojczyce. Jak Państwo wiecie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych Mostów Chrobrego, które stanowią ważny element w przedłużeniu linii tramwajowej z pętli Sępolno na Swojczyce.

W dniu 20 lutego zespół roboczy RO SSW ponownie spotkał się u Prezydenta, tym razem z udziałem przedstawicieli WI, którzy przestawili koncepcję TnS.

Nowa linia tramwajowa, ma za zadanie wydłużyć zasięg tramwajów obsługujących pętlę Sępolno do nowej pętli, która miałaby powstać przy ulicy Bazaltowej, w bliskim sąsiedztwie wspomnianej wcześniej linii kolejowej 292 relacji Wrocław Główny - Jelcz Laskowice. Dokładna lokalizacja pętli to teren pomiędzy ul. Magellana a cmentarzem. Nowe dwutorowe torowisko będzie miało około 2.1 km (razem z modernizacją pętli Sępolno) i będzie jednocześnie wydzieloną jezdnią autobusową (buspasem).

Przebieg nowej linii planowany jest z ulicy Mickiewicza, poprzez nowe Mosty Chrobrego (które od razu budowane będą z torowiskiem) i dalej ulicą Swojczycką. Na skrzyżowaniu Swojczyckiej z Mydlaną torowisko ma przechodzić z północnej na południową stronę drogi - dzięki temu pasażerowie będą mieli lepszy dostęp do przystanków. Taka lokalizacji torowiska pozwala na zachowanie większości drzew rosnących w obrębie planowanej inwestycji.

Koncepcja zakłada przebudowę pętli na Sępolnie - przystanek zostanie zlokalizowany w takim miejscu, by mógł obsługiwać pasażerów z tej pętli i tramwajów kursujących na Swojczyce, a także autobusów. Trzy kolejne przystanki przewidywane są przed skrzyżowaniem z ulicą Mydlaną, przy stacji paliw Orlen i przed skrzyżowaniem z ulicą Magellana.
W tym miejscu należy nadmienić, że PKP zgodziło się na przesunięcie przystanku kolejowego (peronu) o około 100 metrów w stronę Swojczyckiej i tym samym, dystans pomiędzy przystankiem tramwajowym a kolejowym zmniejszy się do 280 metrów. Droga przejścia pomiędzy nimi zostanie wyremontowana, poszerzona i dobrze oświetlona.

Według przedstawionej nam koncepcji zostanie zmodernizowany układ drogowy:

- zostanie zmieniona geometria skrzyżowania Mickiewicza/Monte Cassino
- istniejący wjazd w ulicę Marco Polo zastąpi nowy łącznik będący przedłużeniem ulicy Mydlanej w kierunku Marco Polo
- skrzyżowanie Swojczyckiej z Mydlaną zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną, która umożliwi m.in. przejazd tramwaju na południową stronę ulicy
- druga sygnalizacja świetlna będzie obsługiwać skrzyżowanie Swojczyckiej z Magellana W ramach budowy nowej linii tramwajowej zostanie kompleksowo wyremontowana ulica Swojczycka na odcinku 1620 metrów (jezdnia o szerokości 6.5- 7.5m z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań, wydzielone pasy do skrętu. Infrastruktura dodatkowa:
- nowe przejścia dla pieszych oświetlone
- 5 nowych przystanków tramwajowo-autobusowych
- nowe ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych Podjęcie - w chwili obecnej -decyzji na realizację linii tramwajowej do Bazaltowej to horyzont czasowy 2022- 2023 jako termin jej zaprojektowania i oddania do użytku.

Samorząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów dziękuje Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi oraz zespołowi WI za przestawienie tej koncepcji. Jest to pole do dalszych dyskusji oraz konsultacjach w kwestiach technicznych i społecznych. Samorząd Osiedla złożył na ręce Prezydenta pełny akces w zakresie ścisłej współpracy na rzecz tej inwestycji.

Zespół ze strony Rady Osiedla: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski, Rafał Pietrzak i Stanisław Piątek. 
W procesie - od 2013 roku -  jest z nami wiele wspierających nas osób, mieszkańców osiedla,  za co serdecznie dziękujemy.

Spółka "Wrocławskie Inwestycje" ogłosiła w połowie lutego przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego, które połączą Sępolno ze Swojczycami, zastępując wysłużone ponad stuletnie mosty. 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii i decyzji, w tym decyzje ZRID, oraz budowę nowych mostów drogowych - dla potrzeb komunikacji zbiorowej - o przyjętych roboczo nazwach: Most Południowy (Most nad Kanałem Przeciwpowodziowym) i Most Północny (Most nad Kanałem Żeglugowym) wraz z powiązaniem ich z sąsiednimi ulicami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455. Wybudowane oraz przebudowane zostaną też sieci podziemne. Wykonawca wydzieli na mostach osobne pasy ruchu dla komunikacji miejskiej (w tym tramwajów) oraz obustronne ścieżki piesze i rowerowe.

Most Południowy ma mieć 153,51 m długości. Będzie to obiekt jednoprzęsłowy. Most Północny będzie miał z kolei 75,30 m długości i będzie wieloprzęsłowy. Mosty będą konstrukcji stalowej, łukowej, z płytowym ustrojem nośnym, z żelbetowymi przyczółkami i filarami. Inwestycja zakłada również budowę torowiska, które posłuży nowej linii tramwajowej. Wykonawca będzie miał na wykonanie zadania 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, oznacza to, że nowe mosty powinny zostać wybudowane do końca 2020 roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich.

Linia tramwajowa, czyli przyłączenie nowego torowiska do istniejących pętli, trakcja oraz przystanki, będą przedmiotem osobnego postępowania - o szczegółach koncepcji trasy tramwajowej na Swojczyce poinformujemy Państwa w najbliższych dniach po otrzymaniu kompletnych materiałów.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca przetargu dostępna jest na stronie - Wrocławskie Inwestycje - przetarg na Mosty Chrobrego

Zespół Rady Osiedla zajmujący się koordynacją i konsultacjami dotyczącymi inwestycji: Renata Piwko-Wolny, Beata Skorupa, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz, Stanisław Piątek i Rafał Pietrzak. 

Przeczytaj również o historii mostów - Mosty Bolesława Chrobrego

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej rewitalizacji terenów zielonych przy ulicy Mikołowskiej w ramach projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2018, którą wdrożyła w ramach konsultacji społecznych liderka projektu Renata Piwko-Wolny oraz Stowarzyszenie Grupa z Pasją. Ankieta czynna będzie do 26.02.2019.

Rewitalizacja - w intencji Lidera - może obejmować wszystkie aspekty funkcjonalności i struktury przyszłego Parku Rekreacyjnego Mikołowska.
Ankieta ma na celu wyłonienie najważniejszych potrzeb i oczekiwań mieszkańców - osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Wrocławia - podczas rewitalizacji tego terenu.
Na podstawie projektu Lideki, wyników ankiety oraz zgłoszonych potrzeb społecznych oraz konsultacji zostaną opracowane przez projektantów ZZM dwie koncepcje do dalszej dyskusji i konsultacji społecznych.

Wraz z licznymi inwestycjami developerskimi jakie mają miejsce od kilku lat na Swojczycach powstają również nowe ulice, które mają usprawnić wewnątrzosiedlową komunikację. Poniżej prezentujemy w formie listy wykaz planowanych i nowo budowanych dróg wraz ze wskazaniem ich dokładnej lokalizacji.

Dodatkowo zostanie nadana nazwa dla wybudowanego w 2017 roku ronda na skrzyżowaniu ul. Miłoszyckiej/Swojczyckiej/Chałupniczej - Rondo Nad Czarną Wodą - o taką nazwę dla tego miejsca wnioskowali radni z Rady Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów - nazwa nawiązuje do starorzecza Odry tzw. Czarnej Wody, która jeszcze w latach 60 XX wieku płynęła przez Swojczyce. Nazwa ta nawiązuje również do mającego powstać nieopodal Parku Czarna Woda - zwycięskiego projektu poprzednich edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nowe ulice na Swojczycach:

Kolej Miejska

Rada Osiedla

 ul.Swojczycka 118

51-501 Wrocław

kontakt Renata: 501 408 931

kontakt Mariusz 661 308 837

sekretariat@swojczyce.pl

strachocin@osiedla.wroclaw.pl

Radni VII kadencji


Dyżury Rady Osiedla:

Każdy czwartek: 18:00 do 20:00


Dyżury Prawnika

Każdy czwartek: 18.00 do 19.30


Strażnik Miejski 

- 506 288 229 

Policja Psie Pole

- 71 340 28 10

e mail: dyzurny.kp-osiedle@wroclaw.wr.policja.gov.pl


Urząd Miejski - 71 777 77 77

Awarie ZDiUM - 71 376 00 22, 19501

Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22

Koleje Dolnośląskie (awarie, opóźnienia) - 76 753 52 05


Redakcja portalu:

Mariusz Tokarz - administrator

Renata Piwko Wolny - redaktor

Powietrze we Wrocławiu

Kolej Miejska

Konsultacje

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Ekosystem