W nawiązaniu do prowadzonej z Wydziałem Transportu korespondencji w sprawie zmian na linii 715 i 118 - Pismo w sprawie zmian na liniach 715 i 118 - otrzymaliśmy pod koniec lipca pozytywną odpowiedź na nasze wnioski i postulaty mające usprawnić obsługę komunikacyjną naszych osiedli:

Pismo z WTRWTR-ZT-715B.pdf

Oznacza to, że z dniem 2 września 2019 roku zostanie zmieniony przebieg linii 715 (zmiana trasy zostaje wprowadzona pilotażowo na okres 3 miesięcy). Linia ta będzie kursowała na następującej trasie:

Swojczyce - Swojczycka - mosty Chrobrego - Monte Cassino - Dembowskiego - Tramwajowa - Wróblewskiego - Wajdy - most Zwierzyniecki - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana (peron 1) - Reja

Reja - Rondo Reagana (peron 4) - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - Tramwajowa - Dembowskiego - Monte Cassino - mosty Chrobrego - Swojczycka - Swojczyce

Linia 715 zamiast dublować trasę linii 115 będzie stanowić od września rozszerzenie oferty komunikacyjnej, dzięki czemu nie tylko będzie ułatwiony dojazd do Sępolna, ale również do Biskupina i Bartoszowic. Zmiana ta jest motywowana utworzeniem dla mieszkańców Swojczyc, Strachocina i Wojnowa sprawnego połączenia autobusowego z Wielką Wyspą przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego czasowo połączenia z pl. Grunwaldzkim.

Przypomnijmy, że linia 715 od samego początku miała kursować inną niż 115 trasą, jednak Wydział Transportu zdecydował uruchomić ją jako klasyczną linię szczytową, która miała za zadanie wyłącznie usprawnić komunikację mieszkańców Swojczyc z Rondem Reagana. - Mamy linię szczytową na Swojczyce, od stycznia pojedziemy 715! 

Rada Osiedla widząc potencjał tej linii nalegała jednak od początku na zmianę trasy zgodnie z naszymi sugestiami. Dzięki temu zyskujemy połączenie, które będzie ułatwiać studentom, uczniom, rodzicom oraz pozostałym mieszkańcom dojechać do szkół, przedszkoli, uczelni i akademików oraz placówek medycznych i handlowych znajdujących się na Wielkiej Wyspie.

Dziękujemy Wydziałowi Transportu za merytoryczną dyskusję na ten temat i co najważniejsze pozytywną decyzję.