Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r. Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących m.in. trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym; podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego; instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego; termomodernizację budynków.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 27 kwietnia 2018 r. 

Więcej czytaj pod linkiem KAWKA 2018 - trwa nabór do programu wymiany ogrzewania na ekologiczne