Konkurs na logo osiedli rozstrzygnięty…!!!
Komisja konkursowa w składzie: Roman Faligowski – Przewodniczący Komisji oraz członkowie:
Jolanta Skowrońska, Izabela Folga-Łozińska, Beata Jastrzębska, Renata Piwko Wolny, Mariusz Tokarz orazJarosław Pasierski,  po zapoznaniu się ze wszystkimi dostarczonymi na konkurs pracami,  zarówno pod względem merytorycznym jak i  innymi wymogami regulaminu konkursu, zdecydowała o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

 

 

I miejsce i nagroda główna  – praca Pana Krzysztofa Grabskiego

II miejsce i nagroda  dodatkowa – praca Pana Piotra Placzyńskiego

 

Komisja zdecydowała również wyróżnić prace konkursowe autorstwa: Pani Katarzyny Majcher-Buszewskiej

 

 

 

oraz  Pana Dominika Grabskiego. Osoby te otrzymają nagrody pocieszenia.

 

Gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 6 marca 2014r. podczas spotkania z mieszkańcami.