Szanowni Państwo w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zagrożeniem COVID-19 Spółka Ekosystem uprzejmie informuje, że od dnia 30.03.2020 r. odwołuje wszystkie planowane podstawienia kontenerów do gromadzenia odpadów zielonych i wielkogabarytowych wynikające z harmonogramu, zleceń stałych, terminów pojedynczych oraz objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (do odwołania)

O ponownym wznowieniu podstawień zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. EKOSYSTEM WROCŁAW

Spółka Ekosystem pracuje obecnie w systemie home office. Prosimy o kontakt telefoniczny 71 75 86 91171 75 86 91271 75 86 913 lub przez formularz www.ekosystem.wroc.pl. Godziny pracy pozostają niezmienione.

*** PSZOK przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51 od środy 18 marca jest zamknięty (do odwołania)